Амоена създава ново усещане за кожата

2013-04-04

Амоена Контакт, Амоена Натура и Амоена Индивидюъл с допълнителен комфорт

„Няма усещане за носене на гръдна протеза”

 

Жени, които вече са имали възможност да носят новите гръдни протези Амоена Контакт, Амоена Натура и Амоена Индивидюъл с допълнителен комфорт са във възторг.

Новосъздадените комбинации от различни форми и размери на Амоена Контакт, Амоена Натура и Амоена Индивидюъл осигуряват по-голям комфорт при носене и по-приятно усещане на кожата, благодарение на включения материал за балансиране на температурата. Като допълнение за Амоена Контакт това допринася за по-доброто и прикрепване, поради намаляване на влажността под протезата.

Новите продукти са поредния пример, подкрепящ целта на Амоена непрекъснато да създава по-добри решения, осигуряващи самоувереност на жените, оперирани от рак на гърдата.